سانس های استخر مجموعه ورزشی امام رضا (ع) تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه ورزشی امام رضا (ع) تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.