سانس های استخر مجموعه ورزشی روح الله تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه ورزشی روح الله تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.