سانس های استخر مجموعه ورزشی ستاره شهرداری تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه ورزشی ستاره شهرداری تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.