سانس های استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه ورزشی شهدای نارمک تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.