سانس های استخر مجموعه ورزشی شهید پیرانیان تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه ورزشی شهید پیرانیان تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.