سانس های استخر مجموعه ورزشی شهید کاظمی (یاس سابق)

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.