سانس های استخر مجموعه ورزشی مشکات کرج

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه ورزشی مشکات کرج


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.