سانس های استخر مجموعه ورزشی یادگار تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه ورزشی یادگار تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.