سانس های استخر هتل الماس نوین مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل الماس نوین مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.