سانس های استخر هتل درویشی مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل درویشی مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.