سانس های استخر هتل رفاه مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل رفاه مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.