سانس های استخر هتل صدر مشهد (مرکز خرید 17 شهریور)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل صدر مشهد (مرکز خرید 17 شهریور)


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.