سانس های استخر هتل میثاق مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل میثاق مشهد


آیا استخر هتل میثاق مشهدباز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر هتل میثاق مشهد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.