سانس های استخر هتل پارس تبریز

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل پارس تبریز


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.