سانس های استخر هتل پارس تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل پارس تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.