سانس های استخر هتل پارس مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل پارس مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.