سانس های استخر هتل 5 ستاره پردیسان مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل 5 ستاره پردیسان مشهد


آیا استخر هتل 5 ستاره پردیسان مشهد باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر هتل 5 ستاره پردیسان مشهد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست