سانس های استخر و سونای شهدای فردیس کرج

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر و سونای شهدای فردیس کرج


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.