سانس های استخر و سونای طبی تبریز

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر و سونای طبی تبریز


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.