سانس های استخر و سونای فجر ولنجک تهران (فجر دانشگاه شهید بهشتی)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر و سونای فجر ولنجک تهران (فجر دانشگاه شهید بهشتی)


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.