سانس های استخر و سونای فجر ولنجک تهران (فجر دانشگاه شهید بهشتی)

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.