سانس های استخر و سونا ثامن الائمه نیروی انتظامی مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر و سونا ثامن الائمه نیروی انتظامی مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.