سانس های استخر چهار فصل كانون قدس تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر چهار فصل كانون قدس تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.