سانس های استخر کارگران 1 تبریز

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر کارگران 1 تبریز


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.