سانس های استخر 29 بهمن تبریز

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

آیا استخر 29 بهمن تبریز باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر 29 بهمن  تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست