سانس های مجموعه سونا و جکوزی هتل تارا مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط مجموعه سونا و جکوزی هتل تارا مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.