سانس های مجموعه پارک آبی و استخر پرشین فردیس

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط مجموعه پارک آبی و استخر پرشین فردیس


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.