سانس های پارک آبی سو پارک کرج (برج ساحل خلیج فارس)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط پارک آبی سو پارک کرج (برج ساحل خلیج فارس)


آیا پارک آبی سو پارک کرج باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا پارک آبی سوپارک کرج تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست