سانس های پارک آبی هلیا تبریز

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

آیا پارک آبی تبریز باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا پارک آبی تبریزتا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست